Σχετικά με την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων για κάποιο από τα events που πραγματοποιούνται στο Stage Ioannina, ισχύουν οι παρακάτω Όροι & Προϋποθέσεις:

 1. Η αγορά κάθε εισιτηρίου ισχύει μόνο για ένα άτομο.
 2. Η αγορά δεν επιτρέπει τη χρήση για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια του διοργανωτή.
 3. Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης.
 4. Δε θα επιτραπεί η είσοδος στη συναυλία σε κάτοχο εισιτηρίου άλλης ημερομηνίας.
 5. Δε θα γίνουν δεκτές αλλαγές εισιτηρίων μετά την αγορά και πληρωμή τους.
 6. Η αγορά αυτού του εισιτηρίου σας παρέχει το δικαίωμα να παρακολουθήσετε τη συναυλία μόνο εάν ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδεχτεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου και συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του προσωπικού.
 7. Απαγορεύεται η μεταφορά φιαλών, η κατοχή αλκοολούχων και η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του χώρου.
 8. Απαγορεύεται η είσοδος εντός του χώρου σε άτομα υπό την επίδραση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
 9. Η κατοχή του εισιτηρίου δε δίνει την δυνατότητα στον κάτοχο του να λάβει από τα μπαρ-κυλικεία οποιοδήποτε ποτό ή αναψυκτικό άνευ πληρωμής. Η κατανάλωση του ποτού – αναψυκτικού είναι προαιρετική.
 10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταφορά εύφλεκτων υλικών.
 11. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές υλικών αντικειμένων που θα προκύψουν από την απρεπή συμπεριφορά του κοινού.
 12. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο της συναυλίας. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν τα ίδια.
 13. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναυλία λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών κλπ, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της.
 14. Σε περίπτωση ματαίωσης της συναυλίας τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός χώρου και χρόνου από τα ταμεία που θα ανακοινώνονται με σχετική ειδοποίηση του κοινού από τα Μ.Μ.Ε.
 15. Μέρη της συναυλίας πιθανόν να βιντεοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά δε θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρεία που εκτελεί τη μαγνητοσκόπηση ή από τους διοργανωτές.

Θεώρηση βάσει ΠΟΛ 1208,19-11-2011, Αρ. Φύλλου 3065